Argos båtklubb är bildad 1977 av båt- och sjölivsintresserade i norra Uppland. Syftet är att verka för ökad sjösäkerhet och trevnad kring farvattnen vid Öregrundsgrepen och en bit norrut.

Här finns vi: N 60° 29.800', E 18° 3.970'
Sjökort

Information om aktiviteter hittar du på sidan Aktuellt.

Årsmöte i Argos BK 22 april 2024 kl 19.00
Plats: Kolhuset, Ängskär, se också Aktuellt

Sjösättning är bestämd att äga rum måndag 13 maj kl 09.00. Vi ber alla som vill delta att snarast anmäla sig till ordf. 070-346 12 14 per telefon eller SMS om det inte redan avtalats.

Här finns en ganska öppen kust med en grund skärgård. Båtlivet ställer lite andra krav än i mer skyddade vatten.
I början av 2000-talet var Argos bk medverkande till skapadet av "Fritidskortet Grepen".
Läs mer om det här: Fritidskortet_Grepen

Argos bk har ett nyhetsbrev för information om sjösättning, årsmöte mm. Anmäl_dig_om_du_är_medlem!

Glöm inte att kontrollera att rätt e-postadress är anmäld om du ändrar adress. Gör en ny anmälan om du är osäker!argos_angskar_0809.jpg