Båtupptagningen kommer i år att ske en vecka senare än normalt. Vi brukar ju använda första helgen i oktober, men i år gick det inte att boka kran förrän till 10/10.

Alltså, båttupptagning lördagen den 10 oktober kl 08.00

Observera också att inga båtar kommer att ställas upp på planen. Endast båtar som lastas på trailer för hemfärd kommer att lyftas.

Ängskärskatens Fiskehamnsförening meddelar beslut om att ingen båtförvaring blir aktuell kommande vintrar på platsen ovanför hamnen. Fiskehamnsföreningen meddelar respektive båtägare.Protokoll från årsmötet_2019


Efterhand som vi får in anmälningar till vårt Nyhetsbrev, planerar vi att övergå till kallelse per e-post, dvs via Nyhetsbrevet.
För att hjälpa oss spara papper och porto kan du genomföra två steg:
  • Anmäla dig till Nyhetsbrevet
  • Skicka ett separat meddelande till styrelsen att du avstår från pappersutskick.

Det sista steget bekräftar för oss att din anmälda e-postadress är den vi kan nå dig på.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150kr/år.
Betalning ska ske före 30 april till PG 431 20 57-5.
Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen.

Avgifter för båtplats
Hamnföreningen handhar priser och kö för båtplatserna.
Ta kontakt med Jimmy Larsson 072-222 23 66.

Vinterplatser 2019-2020
Inför vintersäsongen 2019 meddelar hamnföreningen att vinterförvaringen av båtar förblir orörd denna vinter, dvs de båtar som vinterförvarats på hamnplanen kan göra det även denna vinter 2019-2020.

Nytt från Båtunionen SBU

Här hittar du Argos vidarebefordring av nyhetsbrevet från SBU!

Nytt från RBF

Nyhetsbrev från Roslagens Båtförbund:

Nr_1_2019
Nr_2_2019
Nr_3_2019

Nr_2_2020


Här kan du se de senaste nyhetsbreven från Argos:


aktuellt.html_P1010003.JPG
Förankringarrna inspekteras.
Privata leden N om Forsmark
Argos lägger ner arbetet med den privata inre leden norr om Forsmark. Ett för litet intresse från medlemmarna att utnyttja leden medför att styrelsen inte längre anser det mödan värt. Här nedan visas listan på de prickar som tidigare sattes ut av klubben. Bilderna visar hur det kunde gå till.

aktuellt.html_P1010009.JPG
Prickarna är lastade och vi är på väg ut.
Från NV Borgarna till V om Flatgrund:
Röd 60°28.152'N 18°8.061'E
Röd 60°27.954'N 18°7.600'E
Röd 60°27.898'N 18°7.358'E
Grön 60°27.884'N 18°7.665'E
Grön 60°27.766'N 18°7.273'E
Grön 60°27.568'N 18°7.113'E
Röd 60°27.471'N 18°7.229'E

aktuellt.html_P1010014.JPG
En efter en kom prickarna på plats.
aktuellt.html_P1010011.JPG
Roine spanar efter en enslinje.