2023 Båtupptagning lördag 7 oktober

Kranen är bokad och bekräftad!

Inför upptagningen finns viktig information att läsa_här!
Anmäl också ditt deltagande vid upptagningen till Björn G. på telefon eller SMS 070 346 12 14, alternativt via e-post info@argosbk.se. Bra att veta hur många vi blir!

/Styrelsen


Polisen genomför en enkät om motorstölder från båtar. Du kan svara på enkäten här:
https://gantrack.com/t/l/7605053/3_ODY5MDY1OTc1Mw==/


Du kan välja att få kallelse per e-post, dvs via Nyhetsbrevet.
För att hjälpa oss spara papper och porto kan du genomföra två steg:
  • Anmäla dig till Nyhetsbrevet
  • Skicka en separat e-post till styrelsen och meddela att du avstår från pappersutskick.

Det sista steget bekräftar för oss att din anmälda e-postadress är den vi kan nå dig på.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150kr/år.
Betalning ska ske före 30 april till PG 431 20 57-5.
Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen.

Avgifter för båtplats
Hamnföreningen handhar priser och kö för båtplatserna.
Ta kontakt med Jimmy Larsson 072-222 23 66.

Vinterplatser 2019-2020
Inför vintersäsongen 2019 meddelar hamnföreningen att vinterförvaringen av båtar förblir orörd denna vinter, dvs de båtar som vinterförvarats på hamnplanen kan göra det även denna vinter 2019-2020.

Nytt från Båtunionen SBU
https://batunionen.se/

Här hittar kan du anmäla dig till Båtunionens nyhetsbrev och hitta länkar till senaste utgåvorna:
https://batunionen.se/nyhetsbrev/

Meddelande från RBF:s styrelse

Sammanfattning från Roslagens Båtförbunds senaste styrelsemöte

rbf.se/styrelsenytt-infobladhttps://rbf.se/styrelsenytt-infoblad/


Här kan du se de senaste nyhetsbreven från Argos:


aktuellt.html_P1010003.JPG
Förankringarrna inspekteras.
Privata leden N om Forsmark
Argos lägger ner arbetet med den privata inre leden norr om Forsmark. Ett för litet intresse från medlemmarna att utnyttja leden medför att styrelsen inte längre anser det mödan värt. Här nedan visas listan på de prickar som tidigare sattes ut av klubben. Bilderna visar hur det kunde gå till.

aktuellt.html_P1010009.JPG
Prickarna är lastade och vi är på väg ut.
Från NV Borgarna till V om Flatgrund:
Röd 60°28.152'N 18°8.061'E
Röd 60°27.954'N 18°7.600'E
Röd 60°27.898'N 18°7.358'E
Grön 60°27.884'N 18°7.665'E
Grön 60°27.766'N 18°7.273'E
Grön 60°27.568'N 18°7.113'E
Röd 60°27.471'N 18°7.229'E

aktuellt.html_P1010014.JPG
En efter en kom prickarna på plats.
aktuellt.html_P1010011.JPG
Roine spanar efter en enslinje.