Argos båtklubb hyr sina båtplatser av Ängskärsskatens Fiskehamnsförening. Lediga platser fungerar som gästplatser för gästhamnen som drivs av Ängskärsskatens Fiskehamnsförening.
Samtliga bojar och förtöjningsgods ägs av Argos båtklubbs medlemmar.

hemmahamn.png
Argos båtklubbs hemmahamn