Argos båtklubb är bildad 1977 av båt- och sjölivsintresserade i norra Uppland. Syftet är att verka för ökad sjösäkerhet och trevnad kring farvattnen vid Öregrundsgrepen och en bit norrut.

Här finns vi: N 60° 29.800', E 18° 3.970'
Sjökort

Information om aktiviteter hittar du på sidan Aktuellt.

Sjösättning är bestämd att äga rum måndag 15 maj kl 09.00. Vi ber alla som vill delta att snarast anmäla sig till ordf. 070-346 12 14 per telefon eller SMS om det inte redan avtalats.

Här finns en ganska öppen kust med en grund skärgård. Båtlivet ställer lite andra krav än i mer skyddade vatten.
I början av 2000-talet var Argos bk medverkande till skapadet av "Fritidskortet Grepen".
Läs mer om det här: Fritidskortet_Grepen

Argos bk har ett nyhetsbrev för information om sjösättning, årsmöte mm. Anmäl_dig_om_du_är_medlem!

Glöm inte att kontrollera att rätt e-postadress är anmäld om du ändrar adress. Gör en ny anmälan om du är osäker!argos_angskar_0809.jpg