Välkommen som medlem i Argos båtklubb!
Medlemskapet kostar bara 150kr/år och medger dessutom billigare båtförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö.
- Även en liten båt behöver åtminstone en ansvarsförsäkring. Dessutom kommer Svenska Båtunionens tidning Båtliv hem till dig, utan extra kostnad.

Har du anknytning till Noruppland och båt, då ska du gå med i Argos båtklubb! Argos båtklubb arbetar engagerat med frågor som rör båtlivet runt Hållnäshalvön och Öregrundsgrepen.

Argos båtklubb är medlem i Roslagens båtförbund www.rbf.se. Det innebär att du som medlem också är med i Svenska Båtunionen www.batunionen.se och får tidningen Båtliv hemskickad till dig.

argos_ep.gif är vår e-postadress.

Boka dig också för vårt nyhetbrev! Vi använder det endast för information om sjösättning, båtupptagning, kallelser till klubbmöten, etc.

Fyll i formuläret här nedan. Sätt in årsavgiften 150 kr på Plusgiro 431 20 57-5 .
Glöm inte att ange ditt namn också vid inbetalningen!

Bekräftelse på ditt medlemskap får du per e-post eller telefon!

Observera att du också kan använda formuläret om du vill ändra dina uppgifter.
Även om det inte är obligatoriskt, fyll gärna i din e-postadress! Det ger oss möjlighet att enkelt bekräfta om du gör en adressändring och ökar våra möjligheter att ta kontakt med dig.
(Vi hanterar e-postadresser med största försiktighet för att undvika att du hamnar i något register för skräppost eller dylikt.)


Typ av meddelande*: 
Ny medlem. Jag betalar in medlemsavgiften idag.
Ny medlem. Jag vill ha ett inbetalningskort skickat till mig.
Redan medlem. Jag vill bara komplettera/ändra mina uppgifter.
Namn*:
Adress/box*:
Postadress*:
Telefon, mobiltelefon*:
Födelsedatum eller personnummer:
E-post*:
Båtuppgifter: Båtens namn, båttyp, längd, bredd, deplacement, fabrikat, tillverkningsår, serienummer, inom-/utombordare, drivmedel, ev. segelnummer, segelyta:
Anropssignal VHF: