Under några år har Argos varit engagerat i ett projekt, lett av Wilbur Andersson, som har syftat till att ta fram en alldeles ny typ av sjökort.

Fritidskortet är tänkt för den kustnära navigeringen och är ett komplement till kort 534 / 535. Därför är landkartans bild ihoplagd med sjökortets för att skapa en länk mellan land och hav. Detta är unikt och har aldrig gjorts förut. Helt nytt är också den inlagda blå linjen som visar gränsen för enskilt vatten. Mer information om fritidsfisket finns på baksidan. Fritidskortet är gjort i en aning större skala (1:40 000) än det vanliga sjökortet för att öka läsbarheten.

Så här ser kortet ut. Det har producerats i samarbete med Sjöfartsverket och är tryckt på Sjöfartsverkets eget tryckeri, dock utan att vara ett officiellt sjökort. Som grund ligger det ordinarie sjökortet (WGS-84. Rättat till Ufs-nr 97:33) för området tillsammans med landkartan.

Lokalbefolkning, båtklubbar, hamn- och stugföreningar har engagerats för att ta fram uppgifter för det nya kortet. Små båtleder med med mycket grunt vatten har ritats in och djupet för varje led finns angivet. En ny inofficiel båtsportled med djupet 2 m finns inritad från Forsmark ända upp till Björns fyr. Delvis ansluter den till en äldre nedlagd båtsportled, men går i för sjögång mer skyddade vatten.


grepen-kort.JPG
Mer att läsa om fritidskort finns här:
http://hem.bredband.net/b134329/fritidskort/
Fritidskortet har tagits väl emot av berörda kommuner, räddningstjänst, lotsar och kustbevakning. Den nya dimension som det ger, att ha tillgång till exakt information både på landsidan och sjösidan är oerhört värdefull just när det gäller sjöräddning. Det går att se på ett blad var det är lämpligast att komma till med fordon etc.

Upplagan av fritidskortet är slutsåld och kortet kan vara svårt att få tag i.