Båtupptagningen är planerad att börja kl 08.00

Vi ber samtliga att ta hänsyn till framkomligheten.

Trailers för båtar:
Använd skogsvägen till vänster vid grinden, fram mot ankaret på berget, om ni har dragfordon.
Ni som ställer trailers utan dragfordon, tänk på att lämna plats för kranbilen.
Ställ också alla trailers så att vi får trafiken riktad medsols, alltså skogsvägen vid grinden - hamnplanen - vägen.

Bilar:
Undvik att parkera personbilar vid hamnplanen eller längs vägen ned. Använd planen vid campingen (inre hamnen) i stället. (Det är nära att gå längs stranden till djuphamnen.)

Förberedelser:
1. På trailers, vaggor och pallställningar ska alla justeringar vara smorda och nedskruvade till botten. Detta för att säkraste och snabbaste sättet att få båten bra placerad är att först ställa den på kölen, därefter justera upp stöttningen.

2. Inför mastlyften ska stagningen minimeras till ett minimum, oftast bestående av förstag, toppvant och akterstag. Alla andra stag och fall ska vara indragna och fixerade vid masten. På så sätt får vi en snabb och smidig avmastning.

Deltagande:
Båtupptagningen är ett gemensamt åtagande för alla som deltar och avtalas för var och en med Argos bk. Arbetet pågår till dess alla båtar står på land. Deltagarna delar solidariskt på kostnaden för mobilkranen. Därför är det viktigt att varje båt har minst en deltagare tillgänglig under hela arbetet så att det finns händer tillgängliga för stöttning och flyttning av material.
  • Endast aktiv lyftledare får ge signaler till kranföraren.
  • Avvikelse innan arbetet är slutfört kan medföra extra debitering.
  • Medlemskap i Argos bk är ett krav.
  • Gällande båtförsäkring är ett krav.


Vi hoppas på fint väder och en effektiv och trevlig dag, även om det är säsongens sista.
Välkommen till årets båtupptagning!
Argos styrelse