Argos båtklubb är bildad 1977 av båt- och sjölivsintresserade i norra Uppland. Syftet är att verka för ökad sjösäkerhet och trevnad kring farvattnen vid Öregrundsgrepen och en bit norrut.

Här finns vi: N 60° 29.800', E 18° 3.970'
Sjökort

Information om aktiviteter hittar du på sidan Aktuellt.

Båtupptagningen kommer i år att ske en vecka senare än normalt. Vi brukar ju använda första helgen i oktober, men i år gick det inte att boka kran förrän till 10/10.

Alltså, båttupptagning lördagen den 10 oktober kl 08.00

Här finns en ganska öppen kust med en grund skärgård. Båtlivet ställer lite andra krav än i mer skyddade vatten.
I början av 2000-talet var Argos bk medverkande till skapadet av "Fritidskortet Grepen".
Läs mer om det här: Fritidskortet_Grepen

Argos bk har ett nyhetsbrev för information om sjösättning, årsmöte mm. Anmäl_dig_om_du_är_medlem!

Glöm inte att kontrollera att rätt e-postadress är anmäld om du ändrar adress. Gör en ny anmälan om du är osäker!

Nya segel?
Har du några överblivna gamla segel? Restaurangen i Kolhuset är intresserad av dem för att använda som solskydd i uteserveringen. Ställ in dem i entrén vid toaletterna , så tar Linda hand om dem.argos_angskar_0809.jpg